1936 efterfrågade lappfogden Hilding Johansson i Umeå hur husen i lappmarken skulle kunna förbättras. Den 9 september 1936 fick han svar från Lundmark i Tärnaby med exempel på ritningar för nya småhus. Lappfogde är ett gammalt namn på en ämbetsman som på regional nivå företrätt staten gentemot samerna. Till lappfogdens uppgifter hörde att övervaka att renskötare följde lagar och bestämmelser samt efterlevde renbeteskonventionerna med Norge och Finland. Han skulle också främja en ”god renskötsel” och hålla uppsikt över kommunernas fattig- och barnavård bland samerna, samt avgöra vilka samiska barn som skulle gå i nomadskola.

On the 9th of September in 1936 a suggestion for new houses in Lapland is sent by Lundmark from Tärnaby to lappfogde Hilding Johansson. Lappfogde was a public official for dealings between the state and the Sámi.

Ur: Lanppfogdens i Västerbotten arkiv, volym FXIX:4, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)