En man som häktades i Gävleborgs län påstod sig vara Carl Ottosson. Men i detta brev från länsmannen i Sävar skriver Henr. Löfroth att Carl Ottosson hade befunnit sig i sitt hem på krononybygget Långbränna hela tiden och att identiteten på den äktade alltså inte stämde. Han förklarar att Pehr Jacobsson Dunderberg från Hissjön ”ifrån orten afvikit efter att då hafwa föröfwad stöld hos Bonden Nils Petter Pehrsson i Kassjön, är troligtvis den som blifvit häktad för stöld i Gefleborgs Län och äfwen uppgifvit sig heta Carl Ottosson”. Brevet är daterat i Umeå den 5 september 1831.

The Bailiff in Sävar explains in this letter that the person who called himself Carl Ottosson, who had been arrested for theft, probably was Pehr Jacobsson Dunderberg. He had used a false identity.

Ur: Länsmannens i Sävar distrikt arkiv, volym EI:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)