Ordningsreglerna gäller samer från Susendalens distrikt i Norge när de hade sina renar på vinterbete inom Västerbottens län. Landshövdingen i Västerbotten träffade Fylkesmannen i Nordland vid två tillfällen och fastställde reglerna; den 27 november och den 4 september 1956.

Standards of conduct for Sami from Norway when they had their reindeer in Sweden during the winter.

Ur: Lappfogdens i Västerbottens län arkiv, minnesböcker, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand. 

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)