Brevet, som är skrivet av distriktsveterinären Hugo Jönsson och inkom till Landskansliet i Umeå den 3 september år 1934, är en rapport från Rans sameby där man hade problem med klövröta bland renarna. Samerna hade haft svårt att samla ihop renarna inför hans besök och detta berodde på vädret. ”Nomaderna beräknade antalet klövrötesmittade renar sammanlagt till omkring ett hundratal. De sjuka renarna stanna oftast efter hjorden och draga sig undan för sig själva och äro på så sätt svåra att få tag på och behandla”. Renägarna fick flytande karbolsyra och bomull av distriktsveterinären för att själva kunna behandla de sjuka renarna. Den sista sidan är en beskrivning från Kungliga Medicinalstyrelsen om hur man gick till väga vid behandling av klövröta hos renar.

A report, written by the districtveterinarian Hugo Jönsson in 1934, on the hoof-rot disease affecting the reindeer in Rans Sami village. The disease was treated with carbolic acid.

Ur: Västerbottens läns landskanslis arkiv, volym: DIIIai:4 och DIIf:4, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)