Den 27 september år 1903 anordnades ett öppet möte i Umeå av ortens nykterhetsvänner. Ett brev skickade sedan in till landshövdingen med önskemål inför beslut om stadens utskänkningsväsende. Gruppen, som hade samlat ihop hela 5 917 namnunderskrifter, önskade att spritförsäljningen i Umeå skulle kraftigt begränsas. Ett av förslagen var att endast två supar skulle få säljas till en och samma person per dag. De ville också att det i Umeå stad endast skulle finnas en krog, en ölservering och en källarrörelse.

SobrietyFriends in Umeå organized an open meeting on 27 September and then sent a letter to the governor. Their requests included that there would only be one tavern in Umeå.

Ur: Västerbottens landskanslis arkiv, volym DIVa:1, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)