I februari år 1892 skickade sjökaptenen N V Hagelin i Sundsvall ett brev till Umeå stadsförsamling och anmäler ett dödsfall. Genom en olyckshändelse ombord på ”M. Huss” avled matrosen Karl Gustaf Anberg, då bara 17 år gammal. Han avled den 26 september år 1891 och begravdes den 28 september samma år i Kattegat.

In February 1892 the captain NV Hagelin in Sundsvall sent a letter to Umeå city parish to report a death. Through an accident on board the ship "M. Huss” seaman Karl Gustaf Anberg, then only 17 years old was killed. He died on September 26 1891 and was buried on September 28 that same year in the Kattegat.

Ur: Umeå stadsförsamlings kyrkoarkiv, volym F:1, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)