Henny Broman, boende i Umeå stad, anmälde till handelsregistret under Länsstyrelsen genom ett brev den 24 september år 1918, att hon planerade att starta caféverksamhet i fastigheten Forsete nr 6, där hon ”ämnar tillhandagå almänheten med försäljning och servering av lagad mat samt kaffe, the och andra icke alkoholhaltiga drycker”.

Med brevet skickades också ett åldersbetyg, som fungerade som en form av lämplighetsintyg att man var den man utgav sig för att vara, från Umeå stadsförsamling. Redan 1888 infördes Lagen om handelsregister, firma och prokura, som innebar att alla näringsidkare skulle registrera sin verksamhet i ett särskilt handelsregister som fördes av länsstyrelsen på landsbygden, eller magistraten i städerna.

The documenttells of a registration of a new company in Umeå, a cafe that would serve food, coffee, tea and other non-alcoholic drinks.

Ur: Länsstyrelsen i Västerbottens län. Allmänna sektionens arkiv, volym DIIakb:36, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)