Detta utslag gäller bageriarbetaren Johan Alfred Lindgren som ansökt till kungen om han inte kunde få tillstånd att gifta sig trots att han inte uppnått laglig ålder. Han ville gifta sig med sjömansdottern Fanny Paulina Häggman. Den lagliga åldern för giftermål var då, 1898, 21 år. Kungl. Maj:t godkände dock Johan Alfreds ansökan den 23 september år 1898 och de fick gifta sig.

JohanAlfred Lindgren wanted to get married even though he was too young. He applied to the King for permission and got it. The legal age for marriage was in 1898, 21 years.

Ur: Umeå stadsförsamlings kyrkoarkiv, volym: HV:1, Riksarkivet - Landsarklivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell Arkivdatabas).