Protokollet är från den 22 september 1910 och berättar om en incident då alla dammluckor varit stängda i Sävar älv för att förenkla en del rensnings- och byggnadsarbeten för flottningens räkning. Följden hade blivit att älven var torrlagd nedanför dammen i Ytterträsk.

The protocol isfrom 22 September 1910 and tells of an incident when all the floodgates were closed in Sävar River to simplify some maintenance work. The consequence was that the river was drained below the dam in Ytterträsk.

Ur: Länsmannens i Sävar distrikt arkiv, volym AI:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell Arkivdatabas)