Den 21 september 1920 fastställdes en ritning till anordningar för utvidgningen av Umeå landsförsamlings kyrkogård av C.H Landsberg. På ritningen finns instruktioner om vad som ska planteras på den nya kyrkogården och riktlinjer om av vem planteringarna ska skötas. Invid muren söder om kyrka ska en häck av rönn sättas, annars ska träd och buskar planteras sparsamt och inte för nära gravplatserna. Gravägare får bara plantera örtartade prydnadsväxter vid gravarna och har ansvar att sköta dem själva.

On 21 September 1920 a blueprint by CH Landsberg for the expansion of Umeå country parish churchyard was laid down. The drawing provides instructions on what to plant in the new cemetery and guidelines of by whom the plantations should be managed.

Ur: Umeå landsförsamlings kyrkoarkiv, volym O VI b: 11, Riksarkivet -Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell Arkivdatabas)