Medicinalstyrelsen skickade detta telegram till Umedalens sjukhus, sjukhuschefens expedition. Det inkom den 20 september 1937 och handlar om ett meddelande från Kungl. Majestät om behovet av att öka användningen av svenskt äppelmos i landet. Sjukhuset ombads att servera äppelmos tre gånger i veckan. Sjukhuschefens svar finns på telegrammets baksida.

The telegram was sent to Umedalen hospital and concerns the need to increase the use of Swedish applesauce in the country.

Ur: Umedalens sjukhus, Avdelning II, Sjukhuschefens arkiv, volym FI:10, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell Arkivdatabas).