Den nya Centrala vårdyrkesskolan i landstingets regi, startade sin verksamhet höstterminen 1969. Den nya skolan innebar att samtliga utbildningar med direkt anknytning till vården samlades under ett tak. Rektor för den nya skolan blev Herbert Ekholm. 1983 delades skolans verksamhet in i en gymnasial samt i en högskola för högre utbildningar. I dagsläget huserar bland annat landstingsledningen samt landstingsarkivet i lokalerna på Köksvägen.

The new nursing school was launched in autumn 1969, Herbert Ekholm was the school's first headmaster.

Ur: Landstingsarkivet i Västerbottens län.