Detta dokument lästes upp i Umeå sockens kyrka den 12 och den 19 september 1915. Det handlar om hur de som hade ansvar för en väglott skulle sköta den på bästa sätt. Bland annat skulle de ta bort uppskjutna stenar, rensa dikena på båda sidorna av vägen och fylla igen gropar i vägen med ” bindjord jämte groft grus och småsten ( storlek 2-4 cm. )”.

This documentwas read aloud in Umeå country parish church September 19, 1915. It's about how the road would be taken care of, among other things by filling potholes and clearing ditches.

Ur: Länsmannen i Sävar distrikt arkiv, volym AII:1, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell Arkivdatabas).