Den 16 september 1963 ansökte ägarna till restaurang Kaskad i Umeå om att få tillstånd för tre italienska män att framträda offentligt på restaurangen. Ansökan beviljades av stadens magistrat (föregångare till kommunfullmäktige).
Enligt en författning från 1913 måste alla utomlands boende som ville ge offentliga förställningar ansöka om tillstånd. Författningen upphävdes 1993.

On the 16 of September the owners of restaurant Kaskad in Umeå applied for a permit to employ three Italian men to perform in the restaurant. The permit was granted by the city council.

Ur: Umeå stad. Rådhusrättens och Magistratens arkiv, volym AIIIa:73, Riksarkivet -Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)