Landskontoret i Umeå utfärdade den 15 september år 1938 detta tillstånd till ingenjören Sven Erik Karlén som gav honom rätt att med tre personer i sällskap ägna sig åt sportfiske i kronans fiskevatten. Tillståndet gällde den 18 och 19 september samma år.

The permitwas issued on September 15, 1938 to Sven Erik Karlén and gave him the right to engage in sport fishing for two days in the state's waters.

Ur: Västerbottens läns landskontors arkiv, volym DIXa:1, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)