Den 14 september år 1937 skrevs en polisrapport om en händelse som ägt rum tidigare den veckan. Sent på kvällen den 11 september inträffade det en trafikolycka mellan en cyklist och en fotgängare på bron över Tvärån. Cyklisten, som var arbetaren Erik Ragnar Rundqvist från Lund i Skellefteå socken, bodde tillfälligt i Grisbacka. Erik Ragnar avled dagen efter på lasarettet klockan 8.28 på morgonen. Rapporten från polisstationen i Umeå innehåller både vittnesmål från fotgängaren och en man vid namn Bertil Sandström som hade åkt över bron i samband med olyckan.

The reportfrom the police station, from September 14, 1937, tells of a fatal accident between a pedestrian and a cyclist on the bridge over Tvärån in Umeå town. The accident took place late in the evening of September 11, and the cyclist died the following day.

Ur: Stadsfiskalens i Umeå arkiv, volym; AII:2, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)