Stenarbetaren Johan Alfred Jansson hade avlidit den 19 oktober år 1899 men hans bouppteckning förrättades inte förrän den 13 september år 1901. Johan Alfred blev bara 39 år gammal och lämnade efter sig fästmön Hulda Fredrika Andersson samt de två omyndiga barnen Bror Edvard och Hulda Alfrida. Bouppteckningen räknar upp hushållets alla ägodelar, bland annat fanns där en lampa, en säng, en soffa, en hink, tre kuddar och diverse knivar och gafflar. En bouppteckning är en skriftlig redovisning över en avliden persons alla ägodelar, över tillgångarna och skulderna. Bouppteckningen är en spännande beskrivning av hur hushållet såg ut.

Probateafter stone worker Johan Alfred Jansson. He was only 39 years old when he died and left behind a fiancée and two children.

Ur: Umeå stad. Rådhusrättens och magistratens arkiv, volym AII:22, Riksarkivet -Landsarkivet i Härnöand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)