Flygbild över Barnens dag i Umeå för 65 år sedan. 28 000 besökare räknades in under de tre dagar Barnens dag firades detta år. På programmet fanns förutom karuseller, sockervadd och tombolor även BD-revyn Karusellsnurren, uppträdande av sånggruppen Flickery Flies, Cirkus Pladasky och på söndagen sedvanligt festtåg.
Foto: Västerbottens Folkblad

Aerial photo of Children's Day in Umeå 65 years ago. 28,000 visitors were counted during the three-day Children's Day that was celebrated this year.
Photo: Västerbottens Folkblad

Ur: Journalisten Fredrik Burgmans arkiv, volym 150:3, Forskningsarkivet, Umeå universitet.

Läs mer om arkivet på forskningsarkivets webbsida.