Den 11 september 1938 firade Västerbotten 300 år som län. Länet hade bildats 1638 av en utbrytning av Västernorrlands län. Jubileet firades med en konsert och middag i stadskyrkan i Umeå till vilken över tusen personer bjudits in. Här visas några lyckönskningar som inkommit med telegram.

On the 11 of September 1938 Västerbotten county celebrated 300 years. The occasion was celebrated by a consert and dinner in Umeå town church. Below you can se a few of the congratulatory telegrams. 

Ur: Västerbottens läns landskontors arkiv, volym H VIII:1, Riksarkivet -Landsarkivet i Härnösand

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)