Den 10 september 1939 kom en ny plan för kvinnlig slöjdundervisning vid rikets nomadskolor. Här kan man se vad flickorna fick lära sig. Nomadskolan var en skolform för fjällsamiska barn i Sverige från tidigt 1900-tal till början av 1960-talet. Undervisningen för de första tre årsklasserna skedde i vandrande nomadskola och för årskurserna 4-6 i byskola. Vid den tiden ansågs det viktigt att samerna fortsatte sitt traditionella liv och de renskötande samerna fick inte gå i folkskola. Tanken med de vandrande skolorna var att de skulle flyttas med de renskötande familjerna successiva flyttande, men det var praktiskt svårt att flytta skolan tillräckligt ofta. De tenderade att läggas längre ned i lågfjällsområdet och bli mer fasta. Så småningom kom dessa skolor att förläggas ihop med de fasta skolorna för årskurserna 4-6 med elevhem för barnen.

On the 10th of September in 1939 a new handicraft curriculum for the nomadic scholl was established. The nomadic school  was a school for children from the reindeer herding population in Sweden between the early 1900s and the 1960s.

Ur: Rikets nomadskolors arkiv, volym FII:1, Riksarkivet -Landsarkivet i Härnösand

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)