1957 firade Västerbottensläns landstings sjuksköterskeskola 50 års jubileum. Inför jubileet planerades det en nybyggnation av undervisningslokaler samt elevhem. Lokalerna färdigställdes sommaren 1958. Den nya skolan förlades i omedelbar anslutning till Umeå lasarett. Bilden visar interiör från ett elevrum.

The photo is from a Nursing school in Umeå thatcelebrated its 50th anniversary in 1957.

Ur: Landstingsarkivet i Västerbottens län.