Denna sjöfartsbok tillhörde Ernst Birger August Lundström som föddes den 12 april 1901 i Sävar församling. Han var inskriven i Umeå sjömanshus. Sjömanshusen kan liknas vid en arbetsförmedling för sjöfolk. De hade till uppgift att samla och lämna upplysningar om fartyg och sjöfolk. Den första resan som finns antecknad i sjöfartsboken är med motorfartyget ”Gestrikland” där Ernst arbetade som eldare under sommaren 1917. Den sista resan gjorde Ernst med ångbåten ”Nordland” från Göteborg året efter. Han möstrade på den 23 augusti 1918 men mönstrade inte av. Ernst rymde nämligen den 9 oktober då fartyget var i New York. Sjöfartsboken, som under resorna lämnades in till befälhavaren på fartyget, skickades sedan från Göteborgs sjömanshus till Umeå.

The maritime book was anidentity document for seafarers. This book belonged to Ernst Lundström from Sävar who escaped from a ship called “Nordland” in New York on October 9, 1918.

Ur: Sjömanshusets i Umeå arkiv, volym: EIV:4, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell Arkivdatabas)