En detaljritning av F Falkenberg som visar de nya nummertavlornas placering och fästande i Umeå landsförsamlings kyrka. Nummertavlor används i kyrkor för att informera om vilka psalmer som kommer att sjungas under gudstjänsten.

A detailed drawing by F Falkenberg showing the new numbers boards placement and attachment in Umeå country parish church.

Ur: Umeå landsförsamlings kyrkoarkiv, volym O VI B: 8, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell Arkivdatabas)