Under höstlandstinget 1969 höll som vanligt riksdagsmannen/landstingsmannen Gösta Skoglund sitt oppositionstal. Där ställde han frågan om de styrande inte kunde ordna bättre lokaler för mötena. Han lär ha utbrustit : Fram för frisk luft ! Det skulle bli så mycket roligare att arbeta om det var mindre trångt och mera luft i sessionssalen.

In the county councils meeting, in the autumn of 1969, the Member of Parliament Gösta Skoglund gave his opposition speech.

Ur: Landstinget i Västerbottens arkiv.