Kolonat är en benämning bland annat på ett arrenderat boställe exempelvis i obebyggda områden. Kolonisationsnämner inrättades för upplåtande av kolonat i kronoparker i Norrland och Dalarna. Upplåtelsen av kolonaten var för en femtonårsperiod och staten betalade ut pengar för byggnadshjälp. Dessa bilder föreställer Rönnliden, Luspberget, kolonat nr XXXI som uppläts i oktober 1921. Fotografierna är tagna den 5 oktober år 1921 och visar kolonistens hustru och barn utanför deras tillfälliga bostad. Fotograf okänd.

The photographs show a farm on Rönnliden, Luspberget. The photos were taken on October 5, 1921.

Ur: Kolonisationsnämndens i Västerbottens län arkiv, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet på NAD (Nationell ArkivDatabas)