Detta brev är skrivet 1858 av kyrkoherden Anders Abraham Grafström i Umeå och handlar om ett par som fått tillåtelse av kungen att gifta sig, trots att kvinnan var mannens avlidna hustrus syster. Kvinnan ångrade sig dock och kyrkoherden undrar om en skilsmässa måste utfärdas dem emellan trots allt. Frågan var om paret ansågs vara ”fästehjon” eller trolovade. Ända fram till 1920-talet skulle en skilsmässa godkännas både av domkapitlet (för den religiösa delen) och av den lokala domstolen (för den världsliga delen). Hos domkapitlet skulle man också ansöka om skilsmässa från trolovning.

This letter is about a couple who wanted to marry, and received permission from the king to do so, despite the fact that the woman was the man's deceased wife's sister. The woman changed her mind however.

Ur: Domkapitlets i Härnösand arkiv, volym EIII:182, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)