När Umeå kommun 1988-06-25 uppmärksammade hundraårsdagen efter stadens brand precis 100 år dessförinnan var författaren Lars Widding (31/10 1924-1994 3/3) en av de inbjudna. Widding höll då ett tal om "Umeå i mitt hjärta" med en livfull skildring av barndomsstaden som han mindes den under 1920-, 1930- och 1940-talen. Widdings tal (liksom stora delar av arrangemanget i övrigt) filmades för övrigt med det uttryckliga syftet att vara en dokumentation för 2088. Filmen är numera konverterad till digitala format och ingår i Umeå kommuns kommunstyrelses arkiv.

In 1988 Lars Widding, author born i Umeå, gave a speech called "Umeå in my heart" outside the town hall in Umeå.

 

Ur: Umeå kommuns kommunsstyrelses arkiv.