Den 30 oktober 1896 skapade C.H Landsberg ett förslag till blomsteranordning vid prästgården i Umeå landsförsamling. Här kan man se vilka växter som föreslogs; till exempel blå och vita syrener, cembratall, ölandstok, skogsolvon. Om växterna planterades och om de i så fall finns kvar idag finns det ingen information om i arkivet.

On October 30, 1896 a proposal for a flower arrangement at the vicarage in Umeå rural parish was created by C.H Landsberg. Here you can see which plants were proposed; for example blue and white lilacs, cembra pine and guelder-rose.

Ur: Umeå landsförsamlings kyrkoarkiv, volym OVId:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)