I lärarkollegiets protokoll på Högre allmänna läroverket i Umeå den 3 oktober år 1821 diskuterades ett önskemål från tre föräldrar. Bruksinspektören i Sävar Joh. Wincent, kopparslagaren N. Thunberg och klockaren And. Tegman hade skickat in ansökningar till skolan med önskemål om att deras söner skulle bli befriade från franska språket. Detta berodde enligt protokollet på flera saker, de saknade böcker och föräldrarna kunde inte heller ha barnen i skolan längre än till sönerna hade lärt sig det nödvändigaste, som var kristendomskunskap, matematik och skrivning. 

The protocol is from the Higher general secondary school in Umeå, October 3, 1821. Three fathers wanted that their sons would be excused from the French lessons.

Ur: Högre allmänna läroverkets i Umeå arkiv, volym: AIa:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)