Denna man, född i Frostvikens församling i Jämtland, satt i fängelset i Umeå för tredje resans stöld, straffet var två års straffarbete och fem års förlust av medborgerligt förtroende. Med tredje resan menas att det var tredje gången han blev dömd för just det brottet. Förlust av medborgerligt förtroende innebar bland annat att man miste de rättigheter och förmåner som en medborgare hade, bland annat rösträtt. Beskrivningen över denna frigivne straffånge undertecknades den 29 oktober år 1883 i Umeå.

This man was in prison in Umeå for theft, it was his third time in prison for the same crime. The sentence included two years of hard labour.

Ur: Fångvårdsstyrelsen, Kansli- och kameralbyråerna, serie EIIea, Riksarkivet.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)