Denna stämning gäller en eventuell olaga jordavsöndring i Röbäck. Bönderna Erik Olofsson och Olof Olofsson blev av bonden Joseph Larsson stämda och kallade till det lagtima ting som skulle hållas med början den 28 oktober 1853 i Umeå.

This lawsuit concerns an illegal property transaction in Röbäck. Two farmers were sued and should appear before a court which took place on 28 October, 1853 in Umeå.

Ur: Umeå domsagas häradsrätts arkiv, volym AIa:175, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)