Den 27 oktober 1750 skriver Olof Lindahl, komminister i Umeå landsförsamling, ett brev till domkapitlet i Härnösand. I brevet klagar han på att han blivit gammal och sjuklig att han inte längre orkar utföra sina ämbetssysslor. Han frågar därför domkapitlet om han inte får skicka sin son Israel till dem för att examineras och ordineras till hjälppräst åt honom.

On October 27, 1750 Olof Lindahl, curate of Umeå rural parish, writes a letter to the chapter house in Härnösand. In the letter, he complains that he has become old and sickly and that he no longer copes with his tasks. He therefore asks the chapter house if he can send his son Israel to them, to be examined and ordained as help for him.

Ur: Domkapitlets i Härnösand arkiv, volym EIII:37, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)