Följande brev skrevs av Jacob Jaconson i Grubbe den 25 oktober år 1667. Brevet skickades sedan till domkapitlet i Härnösand.

The letter was written by Jacob Jacobson in Grubbe October 25, 1667.

Ur: Domkapitlets i Härnösand arkiv, volym EIII:2, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand. 

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)