”Uppgift å de Personer, hvilka anmält sig vilja begå Herrens Nattvard den 23 October 1870”. Dokumentet kommer från Holmsunds kyrkoarkiv och överst står Erik Gustaf Jacobsson med hustru. Intill många av personerna står det ”bet” och avgiften verkar vara fyra öre. För en man och hustru är kostnaden alltså åtta öre. Men vad avgiften handlar om, och varför alla inte verkade behöva betala, vet vi inte.

A list of people who wanted to take communion in Holmsund October 23, 1870.

Ur: Holmsunds kyrkoarkiv, volym HI:18, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)