Consistorium, som brevet är adresserat till, betyder mest ärevördiga råd på latin. Ansökan gällde fältjägaren Anders Dahlroth och hans fästmö Maglena Greta Gabrielsdotter som på grund av uppkommen osämja och hat inte ville genomföra sin vigsel trots att lysning skett i kyrkan.

The application concerns Anders Dahlroth and his fiancee Maglena Greta Gabrielsdotter whom, because of hatred between them, did not want to get married after all.

Ur: Domkapitlets i Härnösand arkiv, volym: HVIIIa:4, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)