Kontraktet gäller skjutshållningen vid Djupvikens skjutsanstalt under tiden från 1893 till 1897. Den som vann upphandlingen var Johan Boman i Djupviken. Tillsammans med kontraktet finns bland annat även ett protokoll från Umeå häradsrätt.

The contract is for driving assignments in Djupviken during the time from 1893 to 1897. The company winning the contract was Johan Boman in Djupviken.

Ur: Kronofogdens i Umeå fögderi arkiv, volym FIIIb:1, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)