Brevet skrevs av Per Alfred Mattsson i oktober 1932. Han skrev till landskontoret i Umeå för ekonomiskt bistånd då han blivit av med sin häst och var i en mycket svår ekonomisk situation med sju minderåriga barn. Från landsfiskalens kontor i Vilhelmina finns också ett brev i samma ärende, daterat den 20 oktober år 1932.

The letter was written by Per Alfred Mattson and he asked for financial assistance after he lost his horse.

Ur: Västerbottens läns landskontors arkiv, volym DXd:22, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas).