Följande brev är daterat Stockholms slott den 19 oktober år 1894 och signerat av Oscar II. Brevet inleds med ”Oscar, med Guds Nåde, Sveriges, Norges, Götes och Wendes Konung. Wår ynnest och Nådiga benägenhet med Gud Allsmägtig!”. Brevet handlar om hur de renägande samerna var tvungna att ta ansvar för de skador som renarna gjorde på jordbruksmarkerna i Norge då de betade i speciellt angivna distrikt.

The letter, which was written on October 19th 1894 by Oskar II, is about the reindeer grazing in Norway and the responsibility for the damage that was a result of this.

Ur: Västerbottens läns lanskanslis arkiv, volym: DIaa:14, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas).