Kungörelser som lästes upp i kyrkorna var ett av dåtidens bästa sätt att sprida nyheter till befolkningen. De kunde handla om allt möjligt, upphittade saker, auktioner, rymda fångar och givetvis påbud från kungen eller annan överhet. Denna kungörelse skrevs den 18 oktober år 1810, efter Finska kriget år 1808-1809, och handlar om en rysk soldat som befunnit sig i svensk fångenskap och sedan nyligen återvänt till Finland. Där uppdagades det att han stulit två guldringar hos någon bonde mellan Härnösand och Umeå och dessa hade nu skickats tillbaka till Landshövding Strömberg i Umeå från Landskansliet i Uleåborg.

The bulletins which were read in the churches spread news to the population. This bulletin is about a Russian soldier who during the war 1808-1809 stole two gold rings. These rings had now been sent back to Sweden, to the governor in Umeå.

Ur: Umeå landsförsamlings kyrkoarkiv, volym P:4, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)