För att lagligt få vara i landet var man tvungen att ha en uppehållsbok och detta är en ansökan om just en sådan. Alfred Jakinen var finsk medborgare, född i Jakobstad 1874 och hade kommit till Sverige i augusti 1920. Ansökan är undertecknad i Hörnefors den 16 oktober samma år. Uppgifter som efterfrågas i formuläret är varför personen är här och hur många rum den disponerar. Alfred berättar att han planerar att söka arbete och bor i en barack.

In order to legally be in the country, you had to have a residence book and this is an application for such a book. Alfred Jakinen was a Finnish citizen and submitted his application on 16 oktober 1920. Then, he had already been in Sweden for a few months.

Ur: Landsfiskalens i Umeå södra distrikt arkiv, volym FIV:1, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)