E.P. Johansson arbetade som jakttillsyningsman och skrev ett brev till Lappfogden Hilding Johansson (som var lappfogde i Västerbottens län mellan åren 1936-1953) i Umeå den 15 oktober år 1939 om de dåliga arbetsförhållandena. Han skrev att hans tjänst borde avlönas i nivån med en lapptillsyningsman. Han efterfrågar också ”lämplig utrustning för självförsvar för tillsyningsmännen” då han flera gånger hotats till livet. ”…man skaffar sig inga vänner bland befolkningen när man moste sända landsfiskalen på dom”.

A letter from the supervisor of hunting who wrote about illegal fishing and hunting and his poor working conditions. He emphasized that the salary should be higher.

Ur: Lappfogdens i Västerbotten arkiv, volym EI:24.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)