Ruth Frideborg Molin var anställd bland annat som extra ordinarie kontorsbiträde på uppbördsavdelningen hos länsstyrelsen i Västerbottens län. Hennes tjänstgöring ägde rum på 1940-talet och hon verkar ha varit omtyckt. I betyget från den 14 oktober 1950 står bland ”stor skicklighet, mycket god arbetsförmåga, synnerligen stort nit samt synnerligen stor noggrannhet och ordning, varjämte hon iakttagit ett hedrande uppförande”.

Ruth Frideborg Molin was employed as an office assistant and this is her employment ratings from 14 October 1950. She is described as diligent, careful, skillful and orderly.

Ur: Västerbottens läns landskontors arkiv, volym AIIa:125, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)