Nils Petter och Albertina Granström sålde sin fastighet, Degernäs nr 8 i Umeå socken, till sonen Nils Bernhard för 6 000 kr. Köpet är daterat den 13 oktober 1937. I köpebrevet finns ett födorådskontrakt också inskrivet som innebär att paret, så länge någon av dem lever har rätt till bland annat 20 kilo fläsk, en spädkalv, tillgång till ett potatisland varje år och två liter söt och oskummad mjölk dagligen.

Nils Petter and Albertina Granstrom sold their property, Degernäs No. 8 in Umeå parish, to their son Nils Bernhard. The purchase is dated October 13, 1937. In the bill of sale a contract is registered, whereby the couple, as long as any of them live, is entitled to, among other things, 20 kg of pork, one sucking-calf and access to a potato patch every year and two litres of sweet and full-cream milk daily.

Ur: Inskrivningsdomarens i Umeå domsagas arkiv, volym AI:5, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)