Ivonny Lindqvist var en av landets första lekterapeuter. I mitten av 1950-talet startade hon sitt engagemang för sjuka barn vid lasarettet i Umeå. Med stort engagemang kom hon genom åren att utveckla en väl fungerande lekterapiverksamhet vid Umeå universitetssjukhus. Hennes arbetssätt och syn på verksamheten har kommit att stå modell för lekterapierna vid dagens svenska sjukhus. 1980 utnämndes hon till hedersdoktor vid Umeå universitet för sin pionjärinsats inom lekterapiområdet.
Foto: Curt Dahlgren, VK

Ivonny Lindqvist was one of the first play therapists. In the mid-1950s, she started her work with sick children at the hospital in Umeå. With great commitment, she developed a well-functioning play therapy method at the Umeå University Hospital. Her working method and approach has become a model for today's Swedish hospitals. In 1980 she was appointed honorary doctor at Umeå University for her pioneering initiatives.
Photo: Curt Dahlgren, VK

Ur: Byrådirektör och lekterapeut Ivonny Lindqvist arkiv, volym 149:3, Forskningsarkivet, Umeå universitet.

Läs mer om arkivet på forskningsarkivets webbsida.