Kommunikationsministern inviger nya Tegsbron. Från mitten står statsrådet Torsten Nilsson, landshövding Lindberg och generaldirektör Hjort.

The minister of communications opens the new bridge to Teg. From the middle; minister Torsten Nilsson, governor Lindberg and director general Hjort.

Ur: Fotoarkivet. Västebottens museum.