Den 1 oktober 1939 hade Västerbottens landshövding Gustav Rosén samlat ett antal intresserade personer för att diskutera uppförandet av ett samiskt museum. Han var orolig för att alla samiska kulturföremål skulle försvinna från länet bland annat på grund av de insamlingar som gjordes av nationella museer. Resultatet av mötet var att en museiförening bildades.

The 1 of October 1939 a Sámi museum association was founded. The association wanted to create a Sámi museum in Västerbotten to prevent all Sámi cultural objects from disappearing.

Ur: Lappfogdens i Västerbottens län arkiv, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)