I polisrapporten från Umeå stadsfiskal den 9 november år 1916 berättas det om en serie stölder som arbetaren Frans Oskar Jakobsson genomfört, vissa ensam och vissa tillsammans med en man vid namn Nilsson. Jakobsson arbetade under 1915 och 1916 som springpojke hos handlaren Conrad Andersson i Umeå. Med en förfalskad nyckel hade Jakobsson kunnat ta sig in i handlarens lagerlokal och butik och där hade han bland annat stulit pengar till ett värde av 269 kronor och 50 öre. Han hade också ur lagret stulit tjugo stycken tomsäckar, tjugo lådor cigaretter och 25 stycken cigarrer. Nilsson och Oskar Jakobsson hade också tillsammans stulit ett flertal cyklar.

Frans Oskar Jakobsson had broken into the merchant Andersson's store and warehouse. He used a forged key. The police report from November 9, 1916, tells of the event. At the time Jakobsson worked as an errand boy at the merchant.

Ur: Stadsfiskalens i Umeå arkiv, volym AII:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)