Detta är ett brev, från den 7 november år 1879, från länsstyrelsen till fängelsedirektören Granström på fängelset i Umeå. Brevet handlar om en fånge egentligen ska flyttas till lasarettet för vård men som istället, på grund av platsbrist, får flyttas och vårdas på ett av fängelsets sjukrum. Häradsrätten i Bygdeå hade kommit fram till att han, ”såsom sinnesrubbad ansetts ej vara tillräknelig för sina gerningar”.

This is a letter to the warden in Umeå prison. The letteris about a prisoner that was to be moved to the prison's hospital room for further care. The prisoner was considered mentally ill and could not be blamed for his actions.

Ur: Kriminalvårdsanstaltens i Umeå arkiv, volym EIa:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)