I denna födelsebok för Umeå stadsförsamling år 1901 finns bland andra bonden Karl Karlssons och hustrun Klara Charlotta Olssons barn Johan Alfred som föddes den 6 november 1901. I kolumnen intill födelsedatumet markerades det om barnet var räknat till församlingen eller inte. Detta betyder att om föräldrarna inte var skrivna i den församling som barnet föddes i räknades inte barnet till födelseförsamlingen, utan till den församlingen där föräldrarna bodde. Johan Alfred räknades inte till Umeå stadsförsamling eftersom föräldrarna var bosatta i Umeå landsförsamling i Degernäs.

Johan Alfred was born November 6, 1901 in Umeå town parish. His parents were called Karl Karlsson and Klara Charlotta Olsson.

Ur: Umeå stadsförsamlings kyrkoarkiv, volym C:7, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)