Tuberkulos, även kallat TBC, drabbar framför allt lungorna. Under slutet av 1800-talet avled ungefär 10 000 personer årligen i Sverige tillföljd av TBC. Detta dokument är ett uppslag i död- och begravningsboken för Umeå stadsförsamling år 1901. Den 5 november avled änkefrun Kristina Magdalena Lindroth av just lungtuberkulos.

Tuberculosis, also called TB, primarily affects the lungs. On November 5, 1901, Kristina Magdalena Lindroth in Umeå died of tuberculosis.

Ur: Umeå stadsförsamlings kykoarkiv, volym F:2, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)